Pritisak za grejanje

Pritisak u sistemu za grejanje

Pritisak u sistemu za grejanje 0638114078

Količina pritiska koji se javlja u sistemu koji se koristi za grejanje je zapravo pritisak u cevima za grejanje. Pritisak treba da bude u optimalnom nivou kako bi se osiguralo efikasno i sigurno grejanje. Ako je pritisak previsok, to moze dovesti do curenja u sistemu, dok ako je pritisak premali, sistem neće raditi efikasno. Pritisak se može regulisati pomoću regulatora pritiska ili ventila za regulaciju pritiska. Ukoliko primetite neki problem sa pritiskom u vašem sistemu za grejanje, trebalo bi da kontaktirate stručnjaka za popravku da ga odrade. Pritisak u sistemu za grejanje! Pitanje, Kako se regulise pritisak u sistemu za etazno grejanje daje odgovor da se moraju uraditi sledece stvari:

Pritisak u sistemu za etažno grejanje se može regulisati pomoću regulatora pritiska ili ventila za regulaciju pritiska.

  1. Regulator pritiska: Ovaj uređaj se nalazi na ulazu u sistem za etažno grejanje i služi za automatsko održavanje određenog pritiska u sistemu.
  2. Ventil za regulaciju pritiska: Ovaj ventil se nalazi na izlazu iz boilera i služi za ručno podešavanje pritiska u sistemu.

Ako je pritisak previsok, potrebno je da se smanji pomoću ventila za regulaciju pritiska. Ukoliko je pritisak premali, potrebno je da se poveća.

Ukoliko imate problem sa pritiskom u vašem sistemu za etazno grejanje, preporučuje se da kontaktirate stručnjaka za popravku da ga odrade.

Koliko iznosi normalan pritisak u cevima za grejanje


Jedan bar odgovara otprilike visini vodenog stuba od 10 m u većini slučajeva na taj način ne može da se postigne nekako veći pritisak od nula pet pa do negde 1,5 bar maksimalno. Ako pričamo o zatvorenom sistemu kada se na njega postavlja ekspanzioni sud koji obezbeđuje nemogućnost da se pri grejanju voda širi I na taj način ekspandira, ulazi u ekspanzioni sud a prilikom hlađenja sistema skuplja se voda, a tada ekspanzioni sud pri tome gura višak vode napolje iz sebe i na taj način održava pritisak pritisak u zatvorenom sistemu. Obično se kreće između 1 I2 bara tako da treba znati da su to granice u kojima treba držati pritisak u zatvorenom sistemu. Ako se desi da pritisak u zatvorenom sistemu padne ispod jedan to znači da je ekspanzioni sud svojim balonom izgurao svu vodu iz sebe Iviše ne može da reguliše pritisak ukoliko je pritisak u sistemu zatvorenom sistemu pao ispod jedan bar tada bi trebalo da se ponovo dovede pritisak u granice između 1 I2 bara ako je prošlo neko značajno vreme od zadnje kod kontrole tada ne možemo znati da li je pritisak opao zbog gubljenja vode iz sistema ili se desilo da je ekspanzioni sud izduvao U tom slučaju nije rešenje samo dopunjavanje vode nego je prethodno potrebno ponovo podesiti ekspanzioni sud Ivratiti ga na fabričko podešavanje pritiska tek tada ima smisla da se dopuni Ivoda do potrebnog pritiska kod sistema koji imaju veći ekspanzioni sud u negde granicama 30 l optimalni pritisak nije uvek dva bara a kod sistema koji imaju manji ekspanzioni sud u granicama pet do osam litara trebalo bi ostaviti pritisak u sistemu jer će sigurno širina vode doći Ido povećanja pritiska ko da je bolje tada pritisak držati negde između 1 I2  1,5 bara.

Cena usluge provere pritiska u sistemu grejanja

P O Z O V I T E